КЗ "Одеська спеціальна школа №88 Одеської обласної ради"

   

ОГОЛОШЕННЯ про проведення спрощеної закупівлі

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі через електронну систему закупівель

 

1. Інформація про замовника:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Одеська спеціальна школа №88 Одеської обласної ради»

1.2. Код за ЄДРПОУ:     25428130

1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Одеса, пр-т Свободи, 97

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Уповноважена особа, тел. Головний бухгалтер Прищепа Вікторія Василівна, 0503904668

Електронна адреса:  shk-melnichenko@ukr.net

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Вугілля кам`яне марки  Г(Г2) (25-200) - (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 09110000-3 - Тверде паливо)

2.2. Очікувана вартість предмета закупівлі: 198000,00 грн. (сто девяносто вісім тисяч гривень 00 копійок)

2.3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –   Вугілля кам`яне марки  Г(Г2) (25-200) – 35,568 тон

3. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 15.10.2021 по 31.12.2021р.р.

4. Місце поставки товару, виконання робіт чи надання послуг:Україна,м.Одеса,пр-т Свободи, 97

5. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: визначається у додатку №1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

6. Умови оплати: Оплата Покупцем Постачальнику вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, відповідно рахунку та  видаткової накладної  Постачальника, за цінами, визначеними у Договорі, на поточний рахунок Постачальника, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних видаткових накладних.

7. Період уточнення інформації про закупівлю: визначається електронним майданчиком автоматично

8. Кінцевий строк подання пропозицій: визначається електронним майданчиком автоматично

9. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:

Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.

Єдиним критерієм оцінки пропозицій є ціна (питома вага цінового критерію – 100%), з включенням/ ціни податку на додану вартість (ПДВ).

До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронного аукціону ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.

Якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції.

Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.

Електронна система закупівель автоматично розраховує аномально низькі ціни пропозицій на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника.

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до аукціону, зокрема до інформації про позицію їхніх цін в електронній системі закупівель у списку від найвищої до найнижчої на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на поточному етапі електронного аукціону без зазначення їхніх найменувань.

10. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: не передбачено.

11. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачено.

12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону: 1,0 %.

13. Інша інформація: Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

14. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження: зазначається у додатку 2 до даного оголошення.

 

Пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто повинна містити накладений на пропозицію електронний підпис або кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно частини 2 Розділу І Додатку № 2 до цього оголошення. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify.

Всі визначені цим оголошенням документи пропозиції щодо участі у спрощеній процедурі закупівлі завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій (рекомендовано у форматі .pdf), виготовлених з оригіналів чи копій документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно цієї документації), з оригіналів чи копій документів, надання яких вимагається згідно додатків до оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі, а так само з оригіналів чи копій документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається згідно оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за підписом уповноваженої особи учасника.

 

15. Додатки до оголошення:

 • Додаток  № 1 – Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
 • Додаток № 2 – Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження;
 • Додаток № 3 - Проект договору.
 • Додаток № 4 – Цінова пропозиція щодо участі у спрощеній закупівлі

 

 

Додаток №1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

 

 Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 

 «Вугілля кам'яне марки  Г(Г2) (25-200)»

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 09110000-3 - Тверде паливо)

 

1. Технічна специфікація:

Найменування

товару

Одиниця вимірювання

Кількість

1

 

Вугілля кам'яне марки Г(Г2) (25-200)

 

т

35,568

                                                

2. З метою підтвердження якості та марочної приналежності вугілля, учасник, з яким буде укладено договір про закупівлю, зобов’язується надавати по мірі поставок копії сертифікатів якості на кожну партію товару, що постачається.

Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка вугілля кам’яного за адресою замовника, що вказана в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, навантаження/розвантаження вугілля, а також зберігання вугілля (в разі необхідності).

3. Загальні умови поставки товарів:

- строки поставки –року;

4. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Вугілля, що є предметом даної закупівлі, повинно відповідати наступним вимогам стосовно показників зольності та вологості:

 

Найменування

товару

Волога на робочий стан палива,

не більше ніж

Зола на сухий стан паливаь,% не більше ніж

Нижча теплота згорання на робочий стан палива, %,

не менше ніж

1

Вугілля кам'яне марки Г(Г2) (25-200)

10

12

6000

 

5. Для підтвердження відповідності вугілля зазначеним вимогам учасник надає у складі пропозиції:

- копію дійсного сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, що становить предмет закупівлі за даними торгами виданий на виробника, вугілля якого планується до постачання, посвідчений мокрою печаткою та підписом уповноваженої особи виробника вугілля, вказаного в сертифікаті, або будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та відвантаження вугілля, копія договору з яким надана у складі тендерної пропозиції на поставку вугілля, що становить предмет закупівлі за даними торгами. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля має містити інформацію про технічні, якісні характеристики товарів, що вимагаються замовником в тендерній документації. Показники в Сертифікаті генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля мають відповідати вимогам замовника встановленим в тендерній документації.

 • Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження сировини- копію дійсного договору з виробником вугілля або будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та відвантаження вугілля з документальним підтвердженням співпраці з виробником.
 • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на вугілля марки що є предметом закупівлі, (виданий на ім’я учасника або виробника вугілля).

Статус відповідного суб’єкта господарювання, як легального виробника, має бути підтверджений шляхом надання учасником у складі тендерної пропозиції наступних документів:

 • копії чинного дозволу, виданого Державною службою України з питань праці (Держпраці) на експлуатацію(використання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, завірену виробником;
 • копії (завірену виробником) чинного дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданих  органами Держпраці України виробнику, або копію (завірену виробником) чинної декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки зареєстровану в органі Держпраці України.
 • довідки в довільній формі із посиланням на Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, в якому міститься висновок з оцінки впливу на довкілля на виконання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017р., який є обов’язковим для виконання при виконанні робіт з сортування або збагачення вугілля.

Також учасник у складі тендерної документації надає сканкопію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи управління охороною здоров’я та забезпечення безпечності праці учасника вимогам ISO 45001:2018 (або ДСТУ ОНSAS 18001:2010 або OHSAS 18001:2007), сканкопію сертифікату, чинного на дату розкриття пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи менеджменту інформаційної безпеки учасника вимогам ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (або ISO/IEC 27001:2013).

З метою перевірки стосовно забезпечення додержання учасниками заходів із захисту довкілля, передбачених законодавством України, в тому числі ті, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про екологічний аудит»; Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в процесі господарської та іншої діяльності, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати документальне підтвердження проведення екологічного аудиту господарської діяльності учасника у відповідності до чинного законодавства України: зокрема: сканкопію звіту екологічного аудиту, виконаного екологічним аудитором або юридичною особою, що має право на здійснення екологічного аудиту.

Оплата за поставлений товар здійснюється у відповідності до Бюджетного законодавства України з урахуванням відтермінування платежу.

Послуги, які обов'язково надає учасник та включає в ціну товару:

-   доставка вугілля до складу Замовника за адресою його розташування, зазначеного цією документацією;

-   навантаження, зважування, розвантаження вугілля.

Загальні умови поставки товару:

-     строк поставки товару – до 31.12.2021 року;

-     поставка здійснюється за адресою Замовника в робочі дні з 8 години до 17 години в обсягах, зазначених у заявці Замовника, в залежності від фактичної потреби;

-     поставка здійснюється не пізніше одного робочого дня з моменту одержання відповідної заявки Замовника.

 

 

 

Додаток №2

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

 

 вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження

щодо участі у спрощеній закупівлі по предмету закупівлі:

 

 «Вугілля кам'яне марки Г(Г2) (25-200)

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 09110000-3 - Тверде паливо)

 

 

№ п/п

Назва документа

 

1

2

Розділ І. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того,
що він здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства

1.

Документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника спрощеної процедури закупівлі:

Для учасників – юридичних осіб:

- у випадку, якщо документи пропозиції учасника, на участь у спрощеній закупівлі, засвідчені керівником установи учасника, що діє на підставі установчих документів, та правомочний вчиняти такі дії без довіреності – копія наказу про призначення або протоколу зборів засновників (учасників) (щодо призначення/обрання керівником), тощо, а також копія установчого документу учасника (за винятком випадку, якщо учасник провадить господарську діяльність згідно модельного статуту) - статут, засновницький договір, установчий акт, тощо.

- у випадку, якщо документи пропозиції учасника, на участь у спрощеній процедурі закупівлі, засвідчені особою, уповноваженою представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, в тому числі підписувати документи пропозиції, на участь у спрощеній процедурі закупівлі, та яка не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, засвідчена підписом керівника учасника, що має містити інформацію про повноваження такої особи на підписання документів пропозиції на участь у спрощеній процедурі закупівлі.

Для учасників – фізичних осіб-підприємців:

- документ, отриманий такою фізичною особою у встановленому законодавством порядку, сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що містить відомості з такого реєстру щодо такої особи (витяг, виписка, тощо).

У випадку, якщо з певних причин документи пропозиції, що складаються безпосередньо учасником, засвідчені декількома особами, учасником у складі пропозиції та згідно вказаних вище правил підтверджуються повноваження кожної такої особи.

Розділ ІІ. Інші документи

1.

Погодження з вимогами технічного завдання згідно додатку № 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

2.

Заповнену форму «Цінова пропозиція щодо участі у спрощеній закупівлі» згідно Додатку № 4 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

3.

Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля, про що має бути поданий відповідний гарантійний лист у складі пропозиції

4.

Проект договору, складений та підписаний учасником у відповідності до додатку № 3 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

5.

Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку або копію витягу з реєстру платників податку у відповідності до порядку оподаткування. (платника ПДВ, єдиного податку, тощо).

6.

Лист-згода у довільній формі на обробку персональних даних керівника або уповноважених службових (посадових) осіб учасника

 

Розділ ІІІ. Кваліфікаційні вимоги

1.

1.1. Довідка, складена в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази в учасника, що дозволить останньому,  у разі визначення його переможцем торгів і укладання з ним договору, виконати договірні умови щодо постачання вугілля кам’яного.

Документи, що підтверджують наявність складської будівлі та ваги для зважування вугілля, зазначених у довідці згідно підпункту 1.1. Якщо будівля для зберігання вугілля належить Учаснику на праві власності, він повинен надати скановані оригінали документів, що підтверджують право власності на відповідну будівлю та вагу. Якщо учасник користується відповідною будівлею та вагою на договірних засадах, він повинен надати сканований оригінал договору оренди об’єктів нерухомості для зберігання вугілля та вагою або сканований оригінал договору про надання відповідних послуг зі зберігання та зважування товару, разом зі сканованими оригіналами документів, що підтверджують право власності орендодавця або надавача послуг на відповідні будівлі та ваги. Незалежно від підстави користування вагою учасники повинні надати сканований оригінал документу, що підтверджує можливість зважувати вугілля (паспорт на ваги або настанова на ваги), а також сканований оригінал документу з результатами повірки даної ваги, дійсної до закінчення строку дії договору про закупівлю. Учасники повинні також надати у вигляді листа у довільній формі  підтвердження відповідності складу (або майданчика, або площадки, або приміщення, тощо) – власного або залученого на договірних засадах (інформація про які зазначена учасником в довідці про наявність обладнання та матеріально-технічного бази), вимогам чинного законодавства в частині пожежної безпеки (з посиланням на норми чинного законодавства України), та сканований оригінал декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, складеної власником або орендарем об’єкту нерухомості, з наданням підтвердження реєстрації такої декларації ДСНС або її територіальним органом, або лист-пояснення у довільній формі про відсутність підстав для складення та подання такої декларації стосовно об’єктів нерухомості, зазначених учасником у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (з посиланням на відповідні норми чинного законодавства України);

1.2. Документи, підтверджуючі наявність транспортних засобів, що здатні забезпечити можливість доставки вугілля до споживача, а саме:

1.2.1. У разі, якщо учасник Процедури закупівлі користуватиметься власним автотранспортом та навантажувачем, він повинен надати:

 • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яким буде постачатися товар;
 • копію документу про реєстрацію технічного засобу для навантаження вугілля;

1.2.2. У разі, якщо учасник Процедури закупівлі користуватиметься залученим автотранспортом та навантажувачем, він повинен надати:

 • копію договору оренди або копію договору про надання відповідних послуг транспортних засобів та технічних засобів для навантаження/розвантаження  вугілля (із зазначенням їх назви та року випуску);
 • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на залучений автотранспорт, яким буде постачатися товар;
 • копію документу про реєстрацію технічного засобу для навантаження вугілля.

2.

Копії не менше ніж двох аналогічних договорів;

3.

Позитивні відгуки від покупців, з якими були укладені аналогічні до предмету закупівлі договори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

щодо участі у спрощеній закупівлі

 

________________________________________(вказати назву предмету закупівлі)

 

Уважно вивчивши вимоги щодо предмету закупівлі, цим подаємо на участь у закупівлі свою цінову пропозицію:

 1. Повне найменування Учасника __________________________________
 2. Адреса (юридична та фактична) ____________________________________
 3. Телефон/факс ____________________________________________________
 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________

 

Розглянувши оголошення про проведення спрощеної закупівлі через електронну систему закупівель на виконання зазначеного замовлення, ми згодні поставити товар за наступними цінами:

 

з/п

Найменування предмета закупівлі

Од. виміру

 

Ціна за одиницю, грн. з ПДВ (або без ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ)

Всього, грн. з ПДВ (або без ПДВ, якщо учасник не є платником ПДВ)

Кількість

1

 

 

т

 

 

 

 

Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ (якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)

(цифрами та словами)

 

 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.